(1)
Karakuş, R. Petrol Ve Doğalgaz Fiyatları İle Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: BİST Sinai Sektöründe Ampirik Bir Araştırma. ISARDER 2021, 13, 2072-2083.