(1)
Gizlier, Ömer; Yıldız, B. Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Çalışanların Kariyerizm Eğilimleri Ve Sosyal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi. ISARDER 2021, 13, 2162-2173.