(1)
Küçükkocaoğlu, G.; Çakır, N. . Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Portföy Akımlarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler. ISARDER 2021, 13, 2320-2339.