(1)
Akın, M.; Özdevecioğlu, M. İşyerindeki Dışlanmanın, İşyerindeki Sapkın Davranışlar Üzerindeki Etkisi: Personelin Düzenleyici Odağının Rolü. ISARDER 2021, 13, 2916-2926.