(1)
Bayat, M. İşletmelerde Hizmet Kalitesi Ile Müşteri Memnuniyeti Ve Sadakatlerinin Karşılaştırılması: Çevreye Duyarlı Belgesi Olan/Olmayan Termal Konaklama Tesislerinde Bir İnceleme. ISARDER 2021, 13, 3090-3102.