(1)
Ada, Şebnem; Yardımcıoğlu, M. Bağımsız Denetim Kalitesi Üzerinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi. ISARDER 2021, 13, 3467-3485.