(1)
Çiçekay, H.; Demir, M. İşletmelerde COSO İç Kontrol Modeli Ve Muhasebe Bilgi Sistemine Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. ISARDER 2021, 13, 3801-3820.