(1)
Başalp, A. A.; Onağ, A. O. Duygusal Zekanın Çalışan Yaratıcılığına Etkisi. ISARDER 2022, 14, 16-32.