(1)
Boztosun, D.; Arslan, E.; Yıldırım, A.; Karslıoğlu, B.; Demirtaş, Özgür. Kripto Para Teknolojileri: Kripto Para Seçimine Etki Eden Faktörlerin AHP Yöntemi İle Değerlendirilmesi. ISARDER 2022, 14, 138-154.