(1)
Sağtaş, S. Sosyal Medya Reklamlarının Marka Değeri Üzerindeki Etkisi: Instagram Reklamları Üzerine Bir Uygulama. ISARDER 2022, 14, 203-218.