(1)
Doğan, S.; Şeker Kayar, M. Rol İçi Ve Rol Dışı Performansta İş Taleplerinin Ve İş Kaynaklarının Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Aracı Rolü. ISARDER 2022, 14, 337-352.