(1)
Başer, G.; Kantarcıoğlu, B. E-Ticaret’te Müşteri Güven Algısı: Y Ve Z Kuşağı Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma. ISARDER 2022, 14, 389-401.