(1)
Kazan, A.; Güneş, E. Otel İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Ve Davranış Niyeti Üzerine Etkisi. ISARDER 2022, 14, 465-482.