(1)
Başar, P. Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi. ISARDER 2022, 14, 621-634.