(1)
Dinç Cavlak, Özge; Ersoy, A. S. Düşünme Stillerinin Aşırı Öz Güven Yanlılığı Üzerindeki Etkisinde Risk Tutumunun Düzenleyici Rolü. ISARDER 2022, 14, 671-685.