(1)
Aydoğdu, M.; Çiftci, H. N. Entelektüel Sermaye Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. ISARDER 2022, 14, 734-748.