(1)
Uşaklı, A. Destinasyon Pazarlamasında Yere Bağlılık: Tekrar Ziyaret Niyeti Üzerindeki Etkileri. ISARDER 2022, 14, 964-974.