(1)
İrge, N. T. Çevresel Duyarlılığın Çalışanların Yeşil Örgütsel Davranışlarına Etkisinde Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü. ISARDER 2022, 14, 1293-1315.