(1)
Şener, M.; Yıldıran, C.; Fidan, Y. Pozitif Psikolojik Sermaye Ile Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. ISARDER 2022, 14, 1711-1729.