(1)
Başçı, A. Z.; Geçikli, F. İletişim İklimi Ile Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. ISARDER 2022, 14, 1920-1936.