(1)
Varışlı, N. Dönüşümcü Liderlik Uygulamalarının, Çalışanların Performansına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma. ISARDER 2022, 14, 2030-2049.