(1)
Dede, A. Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel Özeliklerinin Entegre Raporlama Ile İlgili Farkındalık Düzeylerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. ISARDER 2022, 14, 2050-2060.