(1)
Çapa, S.; Karakuş, G. Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Sistemi Kritik Başarı Faktörlerinin İşletme Esnekliği Bağlamında Tedarik Zinciri Performansına Etkisi. ISARDER 2022, 14, 2095-2116.