(1)
Yılmaz, Y.; Menteş, N. BIST Turizm Endeksi Ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Analizi. ISARDER 2022, 14, 2448-2457.