(1)
Gençer, K.; Keşkekçi, D. Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: İstanbul’da Yer Alan Uzak Doğu Restoranları Örneği. ISARDER 2022, 14, 2470-2481.