(1)
Kanten, P.; Pazarcık, Y.; Durmaz, M. G.; Arda, B. İşyerinde Sosyal Cesaretin Prososyal Ses Çıkarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Proaktif Kişiliğin Aracılık Rolünün Belirlenmesi. ISARDER 2022, 14, 2867-2877.