(1)
Şen Demirci, T.; Marşap, A. Algılanan Kurumsal İtibarın Örgütsel Çekicilik, Örgütsel Özdeşleşme Ve Duygusal Emek Üzerine Etkisi. ISARDER 2022, 14, 3123-3147.