(1)
Tekin, B.; Baş, M. Lokasyon Bazlı Reklamların Tüketici Tutumları Ve Satınalma Niyetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. ISARDER 2023, 15, 215-230.