(1)
Elibol, F. Bakımevlerinde İçsel Pazarlamanın Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi: Özel Engelli Bakım Merkezleri Örneği. ISARDER 2023, 15, 231-242.