(1)
Kansoy, S. U.; Nalbantoğlu, C. B. Duygusal Dayanıklılık Algısının Ölçülmesi: Havacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. ISARDER 2023, 15, 317-331.