(1)
Özer, H.; Yarbaşı, İkram Y. Tahıl Emtia Fiyat Oynaklığının Markov Değişim Asimetrik Garch Modelleriyle İncelenmesi. ISARDER 2023, 15, 500-513.