(1)
Korga, S.; Dirik, C. Geliştirilmiş Entropi Tabanlı TOPSIS Yöntemiyle İmalat Sektöründe Sürdürülebilirlik Performansı Ölçümü Ve Bir Gösterge Seti Önerisi. ISARDER 2023, 15, 561-577.