(1)
Saracel, N.; Bilgiç, E.; Topal, F.; Tezer Kozak, G.; Kütükcü, H.; Madi, N. Yöneticilerin Bakış Açısı Ile Z Kuşağı Çalışanların Liderlik Beklentileri. ISARDER 2023, 15, 970-987.