(1)
Çetin, B.; Yalçın, A. Pazarlama Stratejilerinin Yenilik Yönelimine Etkisinde İhracata Engel Unsurların Aracılık Etkisi. ISARDER 2023, 15, 1206-1222.