(1)
Aydoğdu, H.; Sağtaş, S. Mobil Yemek Servis Uygulamalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisi: Marka İtibarının Aracılık Rolü. ISARDER 2023, 15, 2195-2212.