(1)
Savsar, C. Muhasebe Meslek Mensuplarında Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma: Çorum İli Örneği. ISARDER 2023, 15, 2371-2385.