(1)
Çıkmaz, E. Kadın Girişimcilerin Başarılarına Etki Eden Motivasyon Faktörleri: Gaziantep İlinde Bir Uygulama. ISARDER 2024, 16, 358-367.