(1)
Bayazıt, A.; Gürbüzer, G. B. Dinamik Yetenekler Yaklaşımına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz. ISARDER 2024, 16, 368-380.