(1)
Türe, H.; Gökten, S.; Başer, F. Politik Risk Ve Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde Kapsamlı Bir Yaklaşım. ISARDER 2021, 8, 187-201.