(1)
Üzüm, B.; Uçkun, S. Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği. ISARDER 2021, 10, 254-275.