(1)
İrge, N. T.; Karaduman, İlkay. X Ve Y Kuşaklarında Gönüllü Sadelik Algısının Tüketici Karar Tarzlarına Etkisi. ISARDER 2021, 10, 120-143.