(1)
Şenol, L.; Üzüm, B. Özel Sağlık Kurumları Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık Ve Yabancılaşma Düzeyleri. ISARDER 2021, 11, 1092-1102.