Tuncer, M., & Yeşiltaş, M. (2021). Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi Çalışanları Üzerindeki Etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), 57–78. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/100