Güllük, F., & İrge, N. T. (2021). Kurumsal İtibar ve Algılanan Riskin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Elektronik Ticaret Perakende Sektöründe Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(1), 531–545. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1028