Türk, A. (2021). Çalışanların Demografik Farklılığı İle Değişime Karşı Tutum Algılamalarının Örgütsel Analizi: Havacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1256–1266. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1079