Serinikli, N. (2021). Sağlık Çalışanlarında İş Özerkliği ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizm ve Yaşam Tatmini Seri Çoklu Arabuluculuğu. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1693–1711. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1108