Özdemir, O., & Özdemir, K. (2021). Oyunlaştırma Uygulamalarının Marka Etkileşimi ve Marka Sadakati Üzerine Etkisi: Bursa İli Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1712–1721. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1109