Yeşiltaş, M., Temizkan, R., Temizkan, S. P., & Arslan, Ömer E. (2021). Discrimination in Job Application Forms of Hospitality Industry. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 18–36. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/120