Özmen, A., & Kocakuş, Z. G. (2021). Kuşaklar Bağlamında Marka Aşkının Marka Sadakatine Etkisi: Afyonkarahisar’da Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 4323–4339. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1286