Kurt, Y., Nazik, M. H., & Işın, A. (2021). Otel İşletmelerinde Gıda İsrafına Yönelik Davranışların İşletme Karlılığına Etkisi: Eskişehir Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 4365–4379. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1289